Оптимизация за
   търсещи машини

 

0886 661221   ;   0878 115734   ;   e-mail: seo@seo-bg.com   

Ефективна Google оптимизация за Интернет.
Пакети за оптимизация      Предложение      Портфолио      Контакти      Карта на сайта     
Консултации по оптимизация и позициониране в Интернет.

Google SEO
оптимизация
за търсачки

Оптимизация
за търсачки
Ключови думи
и мета-тагове
 
Карта на сайта
и SEO

 

Google
Транслитерация

 


 

SEO - Речник на термини при оптимизация за търсачки

СЕО - Оптимизация за търсещи машини ( търсачки ) - Процес на подобряване видимостта на уеб-сайт в търсачките чрез „натурални” или неплатени резултати, който включва оптимизация на HTML-кода, структурата и текстовете на уеб сайт.

SEO - Search Engine Optimization / от английски - оптимизация за търсещи машини /

Търсачка - търсеща нашина / Web Search Engine / - Специализиран софтуер за търсене и извличане на информация. Най-често под търсачка се разбира уеб-базиран софтуер, която търси, извлича и индексира информация в Интернет.

Мета-тагове / meta-tags / — HTML или XHTML-тагове, предназначени за структурирани мета-данни на дадена уеб-страница. Мета-таговете са разделени на две основни групи — NAME и HTTP-EQUIV. Групата NAME отговаря за текстовата информация за страницата, нейния автор, а също така — информация за търсещите системи. HTTP-EQUIV фактически са еквивалентни на хипер-текстови заглавия и определят обработката на уеб-страницата. Като правило те управляват и действията на браузърите.

Мета-таг < Title > - Заглавие на страницата. Един от най-важните елементи в страницата. Еднакво важен е както за търсещите машини така и за посетителите. Търсачките отдават много голямо значение на ключовите думи, които се съдържат в този таг, а посетителите виждат съдържанието му при показване на резултатите от търсене. Дължината му не трябва да надхвърля 7-8 думи или 70-80 символа.

Мета-таг < Keywords > - Мета-таг за ключови думи. Ключовите думи трябва да са така подбрани, че да дават най-точно описание на съдържанието на сайта. Дължината не трябва да надхвърля 250 символа.

Мета-таг < Description > - Описание на сайта. Описанието представлява едно или няколко изречения, които по възможно най-точен начин определят съдържанието на сайта. Търсачките показват съдържанието му при извеждане на резултатите от търсене. Дължината на описанието не трябва да надхвърля 200 символа.

Мета-таг < Robots > - Мета-таг, който служи за управление на индексацията ( например за забрана на индексацията на дадена страница от роботите за търсене на търсещите машини ).

Мета-таг < Pragma > - Мета-таг, който предотвратява кеширането на страницата в прокси-сървър/ proxy-server /. Полезно е да се използва при често актуализирани страници.

Бяла оптимизация / White optimization / - "Бяла" се нарича техниката за оптимизация на сайт, която не използва забранени методи за промотиране и класиране на сайта в Интернет.

Сива оптимизация / Gray optimization / - Под "сива" оптимизация се разбира използването на методи и техники, които не са изрично забранени, но не са желателни за използване при оптимизация — използване на „ферми за хипер-връзки“, закупуване на връзки от високо класирани ресурси и т.н.

Черна оптимизация / Black optimization / - Под "черна" оптимизация обикновено се разбира използването на методи, забранени официално от търсачките - например „doorway“ и интернет страници, създадени (често автоматично) специално за роботите и паяците на търсачките. Сайтове, използващи "черна" оптимизация биват наказвани с изваждане на сайта от базата данни за търсене.

Вътрешна оптимизация / Internal Optimization / — Оптимизация на съдържанието и мета-таговете на сайта в съответствие с избраните ключови думи; оптимизация на структурата, навигацията и вътрешните връзки; повишаване на количеството и качеството на уникален текст в сайта.

Външна оптимизация — / External Optimization / - Техники, целящи повишаване броя и качеството на хипер-връзките, насочени към оптимизирания WEB-сайт.

Пейдж ранг / PageRank / - Eдин от основните алгоритми за класиране на страници с хипертекстови връзки между тях, използван в търсачката Google. Това е числова величина, характеризираща "важността" на дадена уеб-страница. Колкото повече хипер-връзки има към страницата, толкова става тя "по-важна". Освен това, "авторитетността" на дадена страница се определя и от "теглото" на страниците, имаща хипер-линк към нея. Обобщено PageRank е метод за изчисляване на "авторитетността" на дадена страница чрез пресмятане на количеството и "важността" на връзките към нея.

Оптимизация за Гугъл / Google SEO / - Процес на подобряване видимостта на уеб сайт в търсачката Google

Кроулер ( уеб-паяк, търсещ робот ) / Crawler / - Програма, съставна част от търсещата система, предназначена за сканиране на Интернет страници с цел събиране на информация за тях в база данни на търсачката. По принцип на действие паякът напомня обикновен браузър. Той анализира съдържанието на страницата, съхранява го в специален вид на сървъра на търсещата машина, и продължава по връзките към следващите страници.

Гугъл бот / Googlebot / - Търсещ робот на компанията Google, използван за сканиране на световната мрежа и попълване на търсещия индекс на системата Google.

Семантично ядро на сайта / Semantic core of the site / - Набор от думи и изрази за търсене, техни морфологични форми и словосъчетания, които максимално точно характеризират вида дейност, стоката или услугата, предлагани от сайта. Ключовите думи за семантичното ядро се избират след анализ на услугите или стоките предлагани от сайта, анализ на статистиките на търсещата система, статистиката на сайта и конкурентите на пазара. Съдържанието на семантичното ядро трябва максимално точно да съответства на представите на посетителите на сайта.

Ключова дума / Keyword / - Дума или фраза, използвана в една уеб страница, която в съвкупност с други ключови фрази и изрази описва съдържателно уеб-страницата. В Интернет се използва главно за описание на съдържанието при търсене на дадена информация.

Плътност на ключовите думи / Keywords Density / - Плътността на ключовите думи и изрази е съществена величина при оптимизацията на сайт. Оптимална стойност е около 4-5 процента от общия брой думи на страницата. Превишаването й води до пре-оптимизация и сайтът може да бъде изведен от класацията при показване на резултатите от търсене.

Копирайтър / Copywriter / - Човек, който професионално пише рекламни и презентационни текстове. Една от основните цели на писането на уникални текстове е повишаването на рейтинга на сайта в търсачките - копирайтинг / copywriting / за SEO. Особеното в този стил е съзнателното увеличено използване на ключови думи и изрази в текстовете с цел оптимизиране на съдържанието на сайта. Съдържанието обаче трябва да се възприема подходящо и от хората - потребители на сайта.

Индексация на сайта / Site Indexation / - Процес на добавяне на информация за сайта от робота на търсещата машина в база данни, впоследствие използвана за пълно-текстово търсене на информации в индексираните сайтове.

Трафик / Traffic / – Посетители на сайта. Основната цел на оптимизацията е именно да се повиши целевият трафик към сайта, идващ от търсещите машини.

Популярност на ключовите думи / Keyword Popularity / – Величина, която показва колко често една ключова дума е търсена от потребителите в Интернет. Колкото по-популярна е една ключова дума, толкова по-трудно е да се оптимизира резултатно сайта за нея.

Проучване за ключови думи / Keyword Research / – Представлява процес на избиране на ключови думи и фрази и оптимизация на кода на сайта за тези избрани ключови думи и изрази

Съдържание на сайта / Content / –Съдържание, линкове, медиа, скриптове в сайта.

Снипет / Snippet / – Снипет (фрагмент, откъс) в областта на оптимизацията се нарича текстът под адреса на сайта, който се изписва при показване на резултатите от заявката при търсене. Вероятността за посещение на сайта от потребителя силно зависи доколко този текст е привлекателен за човека, търсещ дадена информация. Като правило представлява смислен текст, който включва основните ключови думи на оптимизирания сайт и е привлекателен за посетителя. Търсачката Google обикновено използва за "снипет" съдържанието на мета-тага < description >.

Индекс на цитируемост / Link Popularity / - Количество и качество на наличните външни връзки към сайта - определя "авторитетността" на даден сайт с отчитане на качествените характеристики на външните връзки към него от други сайтове.

Размяна на линкове / Link Exchange / – Представлява проста размяна на линкове – два сайта взаимно разменят връзки един към друг в партньорство. Стратегия, която Google доста изненадващо забрани наскоро в официалните си правила за уеб-администратори. Вече съществуват легални начини за размяна на линкове без официално нарушаване на правилата.

SERP /Search Engine Result Page / – Страница, която се показва след търсене по някоя ключова дума в Google (или друга търсачка). Стандартно в търсачката Google на тази страница се показват първите 10 сайта, които Google смята за най-важни.

Персонализирано търсене в Google – При търсене в Google заявките се запомнят и ако често се търси по един и същи израз и след това се посещава един и същи сайт, това води до постепенно изкачване на този сайт в резултатите от търсенето (SERP). При това резултатът се вижда по този начин само от клиентския компютър. Всички други потребители виждат различни резултати, при които често сайта е доста по-назад в класирането. За получаване на реални резултати е желателно персонализираното търсене винаги да е изключено.

 

за повече информация разгледайте нашите Пакети за оптимизация на сайтове
 

за контакти:   0886 661221   ;   0878 115734   ;   e-mail: seo@seo-bg.com

 

Консултации по оптимизация и позициониране в Интернет.

SEO оптимизация на сайтове за Google    |    © 2006-2013, Computer Security Services    |    Created and SEO (Search Engine Optimization) by SEO-BG.COM